Nou centre en Resiliència Climàtica

El Centre en Resiliència Climàtica  (CRC) és el centre d’excel·lència referent a Catalunya i rellevant a nivell internacional per impulsar la recerca i la innovació en l’adaptació a l’emergència climàtica, tot cercant solucions transformadores per transitar cap al desenvolupament sostenible i la digitalització.  

El centre pretén impulsar i contribuir a l’aplicació de l’Estratègia catalana, espanyola i europea  d’Adaptació al Canvi Climàtic, treballant també en el desplegament de l’Agenda 2030 de l’ONU i el Green Deal de la Unió Europea a Catalunya, considerant les Terres de l’Ebre territori capdavanter en l’aplicació de les noves polítiques però impulsant accions a tot el país, a la UE i a tercers països.

Aquesta vocació es durà a terme mitjançant l’elaboració d’una estratègia compartida i l’articulació d’una xarxa d’institucions per maximitzar l’impacte en la reactivació econòmica de diversos sectors clau del país incloent el sector industrial, l’agricultura i el turisme, on la protecció i restauració dels ecosistemes, l’agenda digital i l’economia circular seran eixos transversals clau d’actuació.

Missió

Catalitzar l’activitat d’R+D+i per ser més resilients al canvi climàtic i contribuir al desenvolupament sostenible, accelerant la transició ecològica, mitjançant la recerca aplicada d’excel·lència, la tecnologia i la innovació, i en estreta col·laboració amb els agents tecnològics i del coneixement, les empreses, administracions publiques, i el teixit social.

Visió

Esdevenir el centre R+D+i de referència en resiliència climàtica i adaptació al canvi climàtic a Catalunya i a la Mediterrània, assolint una forta projecció internacional.

CANVI CLIMÀTIC

El CRC, una eina de futur per a l’adaptació al canvi climàtic

En total alineació amb les polítiques de transició ecològica de mitigació i adaptació al canvi climàtic, el CRC operarà com a centre en xarxa, servint les empreses i les institucions.

Proximitat

En constant diàleg amb els agents dels territoris, per fer front als reptes i oportunitats davant la necessitat d’adaptació al canvi climàtic.

Utilitat i impacte

Prioritzant I impulsant iniciatives estratègiques, aplicant i desenvolupant tecnologia, i buscant el màxim accés i impacte.

Excel·lència, neutralitat i principis ètics

Duent a terme activitats i projectes liderats per experts, amb una vocació marcadament tecnològica i aplicant les millors pràctiques i principis ètics.

Objectius estratègics

Lideratge

Liderar l’adaptació al canvi climàtic i la transició ecològica, amb una forta projecció internacional.

Metodologies i tecnologia

Desenvolupar eines metodològiques, i tecnologies innovadores i efectives per accelerar l’aplicació de solucions per transitar cap al desenvolupament sostenible als territoris, les empreses, les persones, i les administracions.

Estratègies internacionals

Impulsar i contribuir a la implementació de l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic i mitigació del canvi climàtic i transformació econòmica, així com les agendes internacionals (Agenda 2030 de la ONU, Pacte verd europeu, Acord de París, etc.).

Mitigació

Desenvolupar eines i solucions per fer front a la mitigació i adaptació, però també esdevenir un dinamitzador d’oportunitats davant del canvi climàtic.

Projectes

Identificar, promoure i executar projectes tractors de recerca i innovació de gran impacte.

Divulgació

Divulgar el coneixement generat i capacitar a la societat. Compartir informació científica per a la presa de decisions estratègica.