El CRC neix com a centre de referència en recerca, tecnologia i innovació per a la resiliència climàtica i la transició ecològica a Catalunya i a l’Estat Espanyol, amb projecció internacional, per treballar de forma coordinada amb els agents socials i econòmics, la societat, l’empresariat dels diferents sectors de l’economia i les administracions públiques.

El centre neix a les Terres de l’Ebre, un dels territoris més amenaçats de la Mediterrània, on els impactes del canvi climàtic ja són una realitat, especialment al delta de l’Ebre, amb efectes en els ecosistemes, l’agricultura, la pesca, l’aqüicultura i altres sectors econòmics; amb la intenció de desplegar gradualment la seva activitat arreu de Catalunya.

El CRC pretén projectar-se en altres territoris mitjançant la creació de Living Labs d’acord amb l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC), en col·laboració amb els ecosistemes regionals, per tal d’esdevenir un agent proactiu i dinamitzador als diferents territoris de Catalunya.

El CRC pretén actuar com a territoris de costa, interior i muntanya, no només desplegant eines basades en la tecnologia per a fer-los més resilients als efectes del canvi climàtic, sinó també identificant possibles oportunitats sobre les quals generar benestar i nova activitat econòmica, de forma sostenible, responsable i inclusiva.

Activitats

Observació

Observatori: mesura, tractament dades, reflexió, conclusions, prediccions...

R+D+i

Línies transversals i aplicades, pròpies o amb aliances.

Transferència i Innovació

Mitjançant projectes i serveis a empreses, AA.PP., o altres agents.

Comunicar, conscienciar

Ciutadania, agents socials i econòmics, empreses, AA.PP., comunitat científica, xarxes internacionals...

Contribució a polítiques

De transició ecològica i adaptació. Estratègies, instruments, programes. Global, territorials.

Formació especialitzada

A empreses o altres agents. Formació específica, de valor afegit en la matèria

Living Labs

Living LABS 2 Costa catalana

Living LABS 3 Zona metropolitana

Living LABS 4 Pirineu

Living LABS 5 Catalunya interior